Audyt, Giełda i Debiuty

Grupa Rewit

REWIT jest członkiem:

 • Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • Pracodawców Pomorza,
 • Gdańskiego Klubu Biznesu.

REWIT współpracuje z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie uczestnicząc w programie Giełdowych Firm Partnerskich.


Do Grupy REWIT należą:

Sprawozdania finansowe:

 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości zobacz
 • badanie sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) zobacz
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych zobacz
 • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych
 • badanie sprawozdawczości budżetowej – jednostek budżetowych.

Giełda i Debiuty:

 • szeroko rozumianą pomoc podczas procesu sporządzania prospektu emisyjnego oraz innych dokumentów przygotowywanych przez przyszłych emitentów giełdowych,
 • bieżące doradztwo związane z obecnością emitenta na giełdowym parkiecie.

 Doradztwo:

 • doradztwo w zakresie implementacji, stosowania oraz raportowania zgodnie z MSR/MSSF.
 • badanie planu łączenia, podziału lub przekształcenia spółki zobacz
 • wspomaganie procesów restrukturyzacji, prywatyzacji oraz przekształceń kapitałowych spółek
 • wyrażanie opinii na temat poprawności wyceny aportów
 • badanie sprawozdań założycieli spółek kapitałowych
 • badanie sprawozdania Zarządu przy pokryciu podwyższenia kapitału akcyjnego wkładem niepieniężnym
 • wycena rynkowej wartości akcji/udziałów przeznaczonych do wykupu
 • wycena wartości przedsiębiorstwa
 • wycena poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa
 • audyt zewnętrzny dla projektów finansowanych funduszami unijnymi

Każdego klienta traktujemy indywidualnie starając się dostosować do jego potrzeb i oczekiwań.

Pobierz kartę klienta

Wyślij
Zapytanie ofertowe
Lub zadzwoń do nas
58 558 47 20