fbpx

Alert podatkowy GRUPY REWIT

4 sierpnia Senat przyjął projekt ustawy przewidującej m.in. wprowadzenie regulacji ograniczających stosowanie optymalizacji podatkowych oraz obniżenie stawki CIT dla małych podatników.

W trakcie prac senackich wprowadzono również poprawki do ustawy głównie o charakterze redakcyjnym. Obniżona stawka ma objąć podatników, których wartość przychodu ze sprzedaży (łącznie z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe. Projekt ustawy zawiera także przepisy, które uniemożliwiają podmiotom korzystanie z obniżonej stawki CIT w sposób sztuczny np. na skutek podziału spółki. Zmiany ustawy w przepisach CIT i PIT mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego, w tym m.in.:

  • opodatkowanie całej wartości wkładu przy aporcie (efektywne opodatkowanie tzw. aportus agio);
  • wprowadzenie tzw. małem klauzuli antyabuzywnej dotyczącej transakcji wymiany udziałów oraz podziału i połączeni spółek (brak możliwości skorzystania z preferencji podaktowych w sytuacji braku „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”);
  • uzależnienie prawa od zwolnienia z opodatkowania u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych od statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela (klauzula „beneficial owner”);
    wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej tj. opodatkowanie w Polsce zbycia (również pośrednio) udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, jeśli przynajmniej 50% wartości aktywów tych podmiotów pochodzi z nieruchomości położonych w Polsce;
  • wprowadzenie opodatkowania w Polsce dochodów z papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na polskim rynku regulowanym.

Nowe przepisy mają wejść w życie już od 1 stycznia 2017 roku. W związku z wniesionymi poprawkami ustawa zostanie ponownie skierowana do Sejmu w celu rozpatrzenia poprawek.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.