fbpx

Audyt energetyczny – obowiązek dla dużych

Do 1 października 2017 r. przedsiębiorcy muszą przeprowadzić audyt energetyczny.

Obowiązek ten wynika z ustawy o efektywności energetycznej – zgodnie z art. 36 tej ustawy zobowiązany do jego przeprowadzenia jest każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał więcej niż 250 pracowników, miał roczny obrót netto wyższy niż 50 mln euro, a suma aktywów bilansów na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość 43 mln euro.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy audyt stanowi opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Dalej w art. 37 ustawy czytamy – audyt jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Na taką procedurę składać się może ocena m. in. instalacji grzewczej, wody użytkowej, klimatyzacji, oświetlenia bądź wentylacji.

Termin przeprowadzenia audytu określony jest w art. 51 ustawy – przedsiębiorca, na którego ustawa nałożyła powyższy obowiązek musi się z niego wywiązać w przeciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2016 r.). To oznacza, iż ostateczny termin na przeprowadzenie wymaganego audytu jest wyznaczony na 1 października 2017 r. Za nieprzeprowadzenie terminowo audytu energetycznego grozi kara pieniężna w wysokości nie mniejszej niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jest ona nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.