fbpx

Biografia

Dyrektor Biura Rachunkowego z wieloletnim doświadczeniem księgowo – finansowym. Biegły rewident nr 12172. Prowadzi, nadzoruje, weryfikuje księgi rachunkowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Nadzoruje i doradza w sprawach płac i kadr. Zdobyte wieloletnie doświadczenie w Spółkach oraz firmie audytorskiej wykorzystuje w zarządzaniu 30 osobowym zespołem księgowym w biurze w Gdańsku, prowadząc dla klientów biura księgi rachunkowe, księgi podatkowe, kadry i płace. Raportuje dane w języku polskim i angielskim. Czynnie uczestniczy w kształtowaniu procedur księgowych w Spółkach, posiada doświadczenie w rozliczaniu podmiotów o różnym profilu działalności.

Stowarzyszenia i Członkostwa

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Wydarzenia / prelegent

„Polak Potrafi! Lean w polskich realiach”– konferencja z zakresu rozwoju koncepcji Lean Management w firmach funkcjonujących w polskiej kulturze.

Kursy i szkolenia