fbpx

Elektroniczne ewidencjonowanie produktów

Mikroprzedsiębiorco – czy jesteś gotowy? Od 1 stycznia 2018 wchodzi w życie obowiązek elektronicznego ewidencjonowania zakupów.

Przedsiębiorca prowadzący swoją działalność będzie musiał, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13 maja 2016 r., rozpocząć od 1 stycznia 2018 r. prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży w formie elektronicznej. Tym samym za okres od początku stycznia będzie obowiązany składać bez wezwania comiesięcznie ewidencję zakupów i sprzedaży VAT w formacie zgodnym z JPK_VAT. Prowadzenie księgowości w postaci niepełnej nie zwalnia także podatnika z obowiązku gotowości do przedłożenia jej od 1 lipca 2018 r w formacie JPK (obowiązek gotowości do składania JPK [cztery struktury] będzie obowiązywał dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dopiero od 1 lipca 2018 r.). Ustawodawca już na etapie tworzenia plików JPK uwzględnił fakt możliwości nieprowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych – przygotowane zostały dwie dodatkowe struktury przeznaczone do rozliczeń rachunkowych, tj.: JPK_EWP dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz JPK_PKPIR dla przedsiębiorców stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów.
W zakresie struktury wyciągów bankowych obowiązek dostarczenia dokumentu JPK_WB będzie spoczywał na podatniku, jednak ma być on realizowany we współpracy z bankiem, z którym przedsiębiorca zawarł umowę na prowadzenie rachunku bankowego związanego z jego działalnością gospodarczą. W praktyce oznacza to, że organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku, za zgodą podatnika, o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, numer rachunku bankowego i okres, którego ma dotyczyć wyciąg.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.