Office in Gdańsk


We support our clients by providing to them auditing, consulting and outsourcing services.

We support our clients by providing them with auditing, consulting and outsourcing services. We have been operating for 25 years in Poland. We have a team of 150 people and offices in key agglomerations.

Leaders of office in Gdańsk

Gdańsk


Piotr Witek

Prezes Zarządu, Partner Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Piotr Witek

Prezes Zarządu, Partner Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.


Gdańsk


+48 585 584 720

Gdańsk


Michał Ossowski

Członek Zarządu, Dyrektor Działu Audytu

Michał Ossowski

Członek Zarządu, Dyrektor Działu Audytu


Gdańsk


+48 503 049 692

Gdańsk


Katarzyna Wojewódka

Członek Zarządu, Dyrektor Biura Rachunkowego

Katarzyna Wojewódka

Członek Zarządu, Dyrektor Biura Rachunkowego


Gdańsk


+48 501 644 320

Gdańsk


Lucyna Witek

Założyciel , Prokurent

Lucyna Witek

Założyciel , Prokurent


Gdańsk


+48 503 049 691

Gdańsk


Wanda Witek

Prokurent, Dyrektor Biura Zarządu REWIT KIBR; Prezes REWIT Office sp. z o.o., Członek Zarządu REWIT Office Południe sp. z o.o.

Wanda Witek

Prokurent, Dyrektor Biura Zarządu REWIT KIBR; Prezes REWIT Office sp. z o.o., Członek Zarządu REWIT Office Południe sp. z o.o.


Gdańsk


+48 502 360 332

Gdańsk


Władysław Kowalczyk

Doradca Podatkowy

Gdańsk


Emilia Adamiec-Brancewicz

Zastępca Dyrektora Działu Biura Rachunkowego, Prokurent

Emilia Adamiec-Brancewicz

Zastępca Dyrektora Działu Biura Rachunkowego, Prokurent


Gdańsk


+48 505 524 920

Gdańsk


Mariusz Ślusarski

Starszy Menedżer Zespołu w Dziale Audytu, Zastępca Dyrektora Działu Audytu

Mariusz Ślusarski

Starszy Menedżer Zespołu w Dziale Audytu, Zastępca Dyrektora Działu Audytu


Gdańsk


+48 501 862 905

Gdańsk


Katarzyna Zięba-Pawska

Menedżer Zespołu w Biurze Rachunkowym

Katarzyna Zięba-Pawska

Menedżer Zespołu w Biurze Rachunkowym


Gdańsk


+48 502 022 649

No search results