fbpx

Jak uchronić się przed karuzelą podatkową

Poniżej przedstawiamy zalecenia, które mają pomóc przedsiębiorcom w sprawdzeniu kontrahenta i – w przypadku nieświadomego uczestnictwa w karuzeli podatkowej – umożliwić wykazanie  przesłanki „należytej staranności”.

Oczywiście stosowanie się do tychże zaleceń nie uchroni całkowcie przed możliwością uczestnictwa w karuzeli podatkowej VAT, niemniej może znacznie ograniczyć ryzyko z tym związane:

 • uzyskanie danych i informacji od przedsiebiorcy w odpowiednim rejestrze (KRS, CEDG) w zakresie daty powstania siedziby, kapitału zakładowego, przedmiotu działalności, składu zarządu czy danych wspólników, składanych sprawozdań podatkowych i wydrukowanie tej infomacji,
 • sprawdzenie statusu numeru VAT kontrahenta w internetowych systemie VIEES i wydrukowanie tej informacji,
 • wystąpienie z wnioskiem do Biura Wymiany Informacji Podatkowej, czy kontrahent jest aktywnym unijnym podatnikiem VAT lub sprawdzenie statusu podmiotu w VAT na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
 • w przypadku działalności koncesjonowane – ustalenie posiadania przez kontrahenta stosowanej koncepcji,
 • ustalenie czy kontrahent posiada stronę internetową, reklamuje się, posiada rekomendacje,
 • w przypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności kontrahenta – zażądanie przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek – nie starszych niż 3 miesiące,
 • w przypadku podmiotów wpisanych do KRS – zapozanie się ze sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządu z działalności spółki, dostępnymi w sądach rejestrowych właściwych dla kontrahenta. Jeżeli kontrahent nie ma obowiązku sporządzania na dany moment (np. z powodu wydłużonego roku obrotowego) sprawozdania finansowego, zażądanie przedstawienia sprawozdania F-01, które jest sporządzane dla GUS,
 • preferowanie pozostawienia gestii transportowej po stronie eksportera – w obrocie wewnątrzwspólnotowym do najczęściej stosowanych formuł handlowych wg Incoterms 2010 należą: EXW, CPT oraz DAP. W przypadku formuł CPT i DAP to sprzedający posiada gestię transportową. Dowodami wywozu towarów są wówczas listy przewozowe, w przypadku własnych środków transportu – karty tachografów oraz faktury za transport (przy transporcie zewnętrznym). Największe zagrożenie stwarza klauzula EXW, zgodnie z która to sprzedawca stawia towary do dyspozycji nabywcy, a gestia transportowa leży po stronie nabywcy i to on ma kontrole nad procesem transportowym. Sprzedawca posiada jedynie dokumenty potwierdzające wydanie towaru. Podpisane przez nabywce dokumenty wydań i sprzedaży (WZ i faktura) świadczą jedynie o odbiorze towarów, a nie o ich fizycznym wywiezieniu poza terytorium kraju sprzedawcy,
 • dokładne wypełnianie dokumentów CMR z umieszczeniem numerów faktur i WZ, specyfiką ładunku, firmy transportowej, marki samochodu oraz jego numerów rejestracyjnych. Odbierający ładunek, składając podpis w rubryce 22, potwierdza fakt podjęcia przesyłki – jest to ostatni moment procesu sprzedaży, nad którym w przypadku klauzuli EXW sprzedający ma jeszcze kontrolę. Niemniej dopiero podpisany przez nabywcę dokument CMR w rubryce 24 potwierdza fizyczne odebranie towaru w miejscu przeznaczenia. A zatem sprzedawca nie ma pewności czy towary fakrtycznie dojechały na miejsce. Nieuczciwy nabywca może zaś potwierdzać swoim podpisem w rybryce 24 CMR fikcyjne przemieszczenie towarów. Ta możliwość stwarza pole do nadużyć i wyłudzania podatku VAT a także utrudnia podatnikom wykazanie dochowania należytej staranności,
 • w przypadku transportu własnego kontrahenta – spisywanie danych kierowcy – numeru dowodu osobistego/paszportu (w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych), a także fotografowanie załadowanego pojazdu (metoda zalecana np. przez „Kodeks dobrych praktyk” wydany przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu),
 • archiwizowanie kopert ze zwracanymi czarnymi kopiami CMR podpisanymi i ostemplowanymi w rubryce 24 oraz opatrzonymi datą odbioru towaru w miejscu przeznaczenia,
 • akceptowanie zapłaty jedynie w postaci przelewu bankowego z zagranicznego banku, zgodnego z krajem importera,
 • przyjmowanie zamówień jedynie w formie pisemnej lub elektronicznej i ich archiwizowanie,
  posiadanie pełnej dokumentacji transakcji (w szczególności: faktury VAT, dowody płatności),
 • dokładne analizowanie zbyt korzystnych warunków współpracy w stosunku do obowiązującej praktyki rynkowej (np. przedpłaty, akceptacja wysokich cen),
 • ostatecznie – sprawdzanie podmiotu poprzez wywiadowanie gospodarcze, rozmowy z konkurencją itp. zaś w razie dalszych wątpliwości – rezygnacja ze współpracy,
 • w przypadku wystąpienia wątpliwości w trakcie lub po transakcji – informowanie odpowiednich służb państwowych.
Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.