fbpx

Jak uzyskać interpretację podatkową od 1 marca 2017 r.

1 marca 2017 r. weszła w życie reforma administracji podatkowej. Powstała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jako wyspecjalizowany organ KAS. Dlatego od 1 marca 2017 r. uległy zmianie:

 • Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji
  Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.
 • Wzory wniosków o wydanie interpretacji
  W związku z reformą KAS zostały określone nowe wzory wniosków o interpretację. Nowy wzór wniosku o:
  – interpretację indywidualną ORD-IN(8) został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek – Dz.U. z 2017 r. poz. 343,
  – interpretację indywidualną wspólną ORD-WS(2) został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny – Dz.U. z 2017 r. poz. 353,
  – interpretację ogólną ORD-OG(3) został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek – Dz.U. z 2017 r. poz. 352.
 • Zasady wnoszenia opłat od wniosków
  Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

KIS przejęła również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co ma zapewnić jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal korzystają jednak ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.