fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Kontrola wewnętrzna – jak zbudować efektywny system?

Znacznie łatwiej firmie osiągać cele biznesowe,  gdy zarządzanie i kontrola wewnętrzna zapewniają prawidłowe i bezpieczne jej funkcjonowanie. Jak zbudować efektywny system zarządzania ryzykiem?

Efektywna kontrola wewnętrzna

Konkurencyjność firmy na rynku zapewniają jej między innymi dobre zarządzanie firmą i efektywna kontrola wewnętrzna. Z kolei dobrze funkcjonujące kontrole wewnętrzne mają kapitalny wpływ na sprawne radzenie sobie z ryzykiem biznesowym, ryzykiem oszustw i nadużyć wszelkiego rodzaju.

Wiele osób nie uświadamia sobie, że w ich firmie działa system zarządzania biznesem i kontroli wewnętrznych. Warto mieć świadomość, że ryzyko to nie jakieś nieszczęście. Każda decyzja biznesowa obarczona jest ryzykiem, które może sprawić, że zamierzony cel nie zostanie zrealizowany.

Zarządzanie ryzykiem

Sztuką jest by ryzyko identyfikować, oceniać i mu przeciwdziałać. Zespół takich działań nazywany jest  „zarządzanie ryzykiem”. Jest ono elementem zarządzania firmą, poprzez kontrole wewnętrzne.  Zasadą jest, że im sprawniej działa kontrola wewnętrzna, tym ryzyko jest niższe, tym samym stopień realizacji celów jest wyższy. Idąc dalej, tym sprawniejsza, rentowniejsza i bardziej bezpieczna od strat  jest firma.

Kontrola wewnętrzna

W niektórych firmach w reakcji na ryzyka budowana jest funkcja zarządzania ryzykiem lub/i audyt wewnętrzny lub przynajmniej komórka kontroli wewnętrznej. Funkcja ta wspiera osoby odpowiedzialne w sprawnym zarządzaniu i wykonywaniu obowiązków, w tym z tytułu kontroli wewnętrznej. Międzynarodowy standard kontroli wewnętrznej i ryzyka COSO II określa tę funkcję jako tzw. „Trzecia linia wsparcia” w obronie przed ryzykiem.

Zewnętrzne usługi wspierające kontrolę wewnętrzną

Jednak w znacznej większości firm w Polsce, nie jest to możliwie z punktu widzenia skali działalności firmy i ponoszonych kosztów stałych w relacji do uzyskiwanych przychodów.

W tej sytuacji firma może skorzystać z dostępnych na rynku usług zewnętrznych. Niektóre firmy audytorskie, jak Grupa Rewit, świadczą także usługi w zakresie:

 • wsparcia w budowie i doskonaleniu systemu kontroli wewnętrznej
  • kontrole nadzorcze
  • kontrole operacyjne kluczowych procesów i procesów wspierających działalność firmy
 • zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem oszustw
 • usług audytu wewnętrznego operacyjnego
 • weryfikowania zgodności
 • bezpieczeństwa
 • identyfikacji i przeciwdziałania oszustwom.

Tego typu usługi są stricte dostosowane do potrzeb klienta. Zakres projektu jest wspólnie definiowany z nim. Audytor wewnętrzny pełni także rolę doradcy i  dokonuje analizy sytuacji u klienta w zakresie kontroli w zdefiniowanych obszarach. Celem analizy jest, by patrząc z boku niezależnym okiem ocenić zarządzanie i kontrole w firmie. Sprawdza również jaka jest świadomość ryzyka wewnątrz organizacji oraz potwierdza poziom tzw. „apetytu na ryzyko”.

Na projekt składa się:

 • przegląd ogólnych uregulowań w firmie
 • weryfikacja zakresu kontroli
 • wywiady z pracownikami
 • ocena kontroli procesów i zasobów w systemie IT.

Rezultat diagnozy jest doskonałym materiałem do wprowadzenia samodzielnie lub z pomocą Audytora popraw w kontroli, w punktach, gdzie ryzyko ocenione jest jako wysokie, szczególnie w obszarach i procesach kluczowych z punktu widzenia interesów klienta.

Czy chciałbyś poznać słabe punkty w kontroli w Twojej firmie od strony ekspozycji na ryzyko i móc wpływać na poprawę tej sytuacji?

Skontaktuj się z nami. Pomówimy, Doradzimy, Pomożemy.

Prezes Heineken B.V. mawiał:

W tym celu zatrudniam audytorów wewnętrznych, abym mógł spokojnie spać w nocy!

Autor

Stanisław Ganczarski

Ekspert Działu Audytu

 

Zapraszamy do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

Łączenie się spółek – metoda łączenia udziałów [cz.1]

Coraz częściej jako sposób rozwoju i wzrostu dotychczasowej działalności stosuje się łączenie spółek. Jak wybrać odpowiednią metodę połączenia?

Czy jest możliwy zwrot kosztów za pracę zdalną?

Rewolucja, którą wprowadził wirus SARS-CoV-2 trwa nadal. Wiele firm zdecydowało się wdrożyć pracę zdalną na stałe. Co jednak z kosztami, jakie w związku z tym ponosi pracownik?

Program „Podatnik Bezgotówkowy”

Już na początku 2022 roku przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje płatnicze w systemie cashless będą mogli skorzystać z programu „Podatnik Bezgotówkowy”.