fbpx

Konwersja na kapitał zapasowy a zapisy dotyczące cienkiej kapitalizacji

Izba skarbowa uznała, że konwersja na kapitał zapasowy daje możliwości uwzględniania odsetek od pożyczek w kosztach, gdyż zapisy o cienkiej kapitalizacji określają tylko konwersję długu na kapitał zakładowy.

Przepisy o cienkiej kapitalizacji nie pozwalają zaliczyć w poczet kosztów odsetek od pożyczek od udziałowca posiadającego powyżej 25% udziałów, kiedy wartość zadłużenia przekracza wartość kapitału zakładowego. W analizowanej sytuacji spółka zamierzała podnieść kapitał zakładowy w zamian za aport wierzytelności udziałowca powstałych z tytułu udzielonych spółce pożyczek. Rzecz w tym, że wartość podwyższenia stanowić będzie tylko niewielką część wierzytelności. Pozostała przekazana zostanie na agio. W takiej sytuacji odsetki stanowić mogą koszt podatkowy. Powyższa interpretacja została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr 2461-IBPB-1-2.4510.764.2016.1.MM, 20.09.2016 r. ) .

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.