fbpx

Nowy konkurs – Dotacja na infrastrukturę badawczo-rozwojową

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło ostatni w tym roku konkurs o dotację na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. Dofinansowaniem objąć można m.in. nabycie lub leasing nieruchomości, koszty prac budowlanych, zakup sprzętu czy własności niematerialnych i prawnych.

PO IR 2.1 - W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Z powodu szerokiego katalogu kosztów kwalifikowanych konkurs 2.1 POIR – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niezmiennie cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Stworzona infrastruktura B+R ma służyć przedsiębiorcy do realizacji prac badawczych w perspektywie kilku kolejnych lat. Wsparcie dostępne jest dla firm dużych, małych i średnich – ma formę bezzwrotnej dotacji, a jego wysokość w zależności od wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść na część inwestycyjną do 70% wartości kosztów kwalifikowanych.

Infrastruktura B+R rozumiana jest jako całość zasobów przedsiębiorstwa, służących do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnych produktów i procesów. Projekty wspierane w ramach PO IR 2.1 mają charakter inwestycyjny, pozwalają na m.in. na nabywanie robót i materiałów budowlanych oraz zakup środków trwałych. Wnioskodawca, w zamian za otrzymane wsparcie, zobowiązuje się do prowadzenia prac B+R według przedstawionej we wniosku o dofinansowanie agendy badawczej.

Projekty z rodzaju PO IR 2.1 stanowią dobre uzupełnienie lub punkt wyjścia dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych (np. PO IR 1.1.1 – Szybka Ścieżka). Możliwe jest w ten sposób łączenie dofinansowania ze środków UE na budowę laboratorium lub działu B+R ze wsparciem bieżącej działalności tego typu jednostki, poprzez finansowanie wynagrodzeń kadry B+R lub surowców i materiałów wykorzystywanych do prowadzenia badań.

KWALIFIKOWANE KOSZTY PROJEKTU
 • nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)
 • roboty i materiały budowlane
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
DOTACJA NIE TYLKO NA SPRZĘT LABORATORYJNY

Dofinansowanie może objąć także koszty związane z budową lub adaptacją obiektu, który będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzenia prac B+R. Lista nabywanych urządzeń może obejmować maszyny służące do wytwarzania prototypowych partii nowych produktów.

ciecie laserem

Przykładowo – jeśli przedsiębiorstwo działa w branży budowy konstrukcji stalowych, to na wyposażeniu centrum badawczo-rozwojowego mogą znaleźć się maszyny w rodzaju:

 • giętarki
 • frezarki
 • robota spawalniczego
pieczenie chleba

Firmy z sektora spożywczego mogą sfinansować zakup urządzeń takich jak np.:

 • Mikser do mieszania mąk i przygotowywania mieszanek piekarniczych
 • Wałkownica stołowa do ciast
 • Bagieciarka
 • Piec obrotowy
 • Komora fermentacyjna
medyczny

Z kolei firmy z branży medycznej mogą sfinansować zakup urządzeń takich jak np.:

 • autoklaw
 • lifilizator przemysłowy
 • suszarka rozpyłowa np. w skali półtechnicznej
 • prasa rotacyjna
 • bioreaktor
 • clean room
NIEWYKORZYSTANY BUDŻET KONKURSU

W ostatnim naborze wniosków, który miał miejsce w kwietniu 2019 r. złożono 91 wniosków o dofinansowanie, z czego dotację otrzymało 41 firm. Z planowanych do wydania 400 mln PLN Ministerstwo rozdysponowało 277 mln PLN (70% budżetu). Ogłoszona właśnie kolejna edycja konkursu wynika najprawdopodobniej z „nadwyżki pieniędzy” które znajdują się w budżecie Ministerstwa. Nieznany jest jeszcze harmonogram naboru wniosków w 2020 roku, jednak należy domniemywać, że ogłoszony właśnie konkurs POIR 2.1 będzie ostatnim w tej perspektywie finansowej.

WAŻNE INFORMACJE
 • Termin naboru wniosków: od 26 września do 14 października 2019 r.
 • Budżet konkursu: 350 mln PLN
 • Poziom dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych
JEDYNY KONKURS INWESTYCYJNY DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Warto zauważyć, że jest to szczególny konkurs dla dużych przedsiębiorców, którzy nie posiadają statusu MŚP. W obecnej perspektywie finansowej duzi przedsiębiorcy zostali wykluczeni ze wsparcia dotacyjnego na projekty typowo inwestycyjne. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest właśnie konkurs POIR 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Pobierz aktualne informatorium o konkursie –> POIR 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Szymon Talbierz
Dr inż. Szymon Talbierz
Partner, Project Manager
Grupa REWIT
Zapisz się do newslettera
Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.