fbpx

Projekt EFRR

Projekt Rewit dotyczący digitalizacji faktur został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt: System Digitalizacji Faktur gwarancją podniesienia konkurencyjności firmy REWIT Księgowi i Bieli Rewidenci Spółka z o.o.”

Beneficjent: REWIT Księgowi i Bieli Rewidenci Spółka z o.o.

Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.01.02-00-195/13-00

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej 1. Rozwój i Innowacje w MŚP,
Działania 1.1 Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa,
Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Całkowity koszt realizacji Projektu: 207.501,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 168.700,00 PLN

Kwota dofinansowania Projektu: 84.350,00 PLN
Poziom dofinansowania: 50,00 %
Kwota współfinansowania ze środków EFRR: 84.350,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 30.06.2015

projekt
Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

JESTEŚ ZAINTERESOWANY PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY Z REWIT? NAPISZ DO NAS.