fbpx

Zrobiliśmy dla klientów

Wycena przedsiębiorstwa i doradztwo w sprzedaży przedsiębiorstwa

  • Właściciele firmy handlowej o kilku dziesięciu milionach złotych obrotu zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w przygotowaniu transakcji sprzedaży udziałów w swojej firmie. Ze względu na fakt iż zmieniły się uwarunkowania rynkowe zdecydowali się na sprzedaż udziałów i zlecili nam wykonanie wyceny, określenie przedziału negocjacyjnego oraz wskazanie ryzyk, które związane są ze sprzedażą udziałów. Nasze opracowanie wskazało zarówno na możliwy przedział wartości przedsiębiorstwa, kluczowe czynniki negocjacyjne jak i aspekty podatkowe sprzedaży.

Wsparcie Zarządu w podejmowaniu skutecznych zmian w firmie

  • Klient z branży usługowej zgłosił się z prośbą o wskazanie możliwych dróg rozwoju w biznesie, w tym w zakresie opodatkowania i podejścia księgowego do różnych wariantów dróg rozwoju. Dzięki analizie wskazano najbardziej efektywne metody zmian oraz realizacji planowanych inwestycji. Klient uzyskał korzyść w zwrocie podatku VAT i poprawie przepływów finansowych.

Wdrożenie systemu ERP

  • Klient z branży handlowej zgłosił się z potrzebą wsparcia w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. Dzięki przeprowadzonej analizie projektu określono kluczowe problemy blokujące wdrożenie, uzgodniono nowych harmonogram i wprowadzono zasady zarządzania projektem. Dzięki temu projekt ponownie uzyskał dynamikę co pozwoliło dokończyć wdrożenie i zakończyć je sukcesem. W trakcie projektu przekazano podstawowe zasady zarzadzania projektem i wsparto w zakresie poprawy komunikacji między członkami grupy projektowej.

Audyt podatkowy

  • Zarząd firmy z branży energetycznej podjął decyzję o analizie ryzyk podatkowych związanych z prowadzoną działalnością. Audyt objął swoim zakresem podatek dochodowy od osób prawnych, podatek vat, podatek dochodowy od osób fizycznych, kładki ZUS oraz podatek od nieruchomości. W wyniku audytu klient otrzymał analizę wskazującą na kilka ryzykownych transakcji, które należało przemodelować aby zmniejszyć ryzyko podatkowe, które mógł wprowadzić w życie. Dodatkowo raport wskazał na działania, które prowadziły do zmniejszenia obciążeń fiskalnych zarówno w podatku VAT jak CIT w ramach obowiązującego prawa podatkowego.

Opracowanie założeń strategii rozwoju w firmie produkcyjnej

  • Firma produkcyjna o znaczącej pozycji na polskim rynku zleciła opracowanie analizy możliwych kierunków rozwoju strategicznego w związku z problemami napotykanymi w jej branży. Gruntowna analiza rynku, w tym trendów na rynku europejskim i światowym wskazała na nowe możliwości rozwoju oraz obszary w których Spółka powinna rozwijać swoją produkcję. Dzięki temu uzyskano nową dynamikę zmian i zatrzymano trend spadkowy w sprzedaży.

Analiza finansowa na tle branży i konkurencji

  • Klient z branży produkcyjnej zwrócił się o pomoc w ustaleniu jakie obszary wymagają zmian w zakresie poprawy efektywności działania. Przeprowadzona analiza benchmarkingowa, w oparciu o wskaźniki branżowe oraz optymalizacyjna wskazały na wiele obszarów poprawy. Dzięki temu wprowadzono program zmian, który doprowadził do poprawy wyników finansowych Spółki i poprawy efektywności działania.

Analiza inwestycyjna

  • Inwestor zainteresowany nabyciem obiektów developerskich, hotelarskich czy przemysłowych pod wynajem zwrócił się z prośbą o analizę opłacalności inwestycji. W wyniku wykonanych analiz wskazano na ryzyka i korzyści inwestycji oraz zaraportowano słabości ofert. Określono kluczowe wskaźniki sukcesu w danych projektach i dokonano analizy wrażliwości w zakresie zmienianych parametrów inwestycyjnych.

Sukcesja

  • Właściciel udziałów w spółce usługowej zwrócił się z prośbą o wsparcie w zakresie przygotowania sukcesji swojej działalności w ręce dzieci. W wyniku przeprowadzonych spotkań i analiz zaproponowano zmiany w umowie Spółki, wprowadzono określone zasady związane z dziedziczeniem, umorzeniem udziałów oraz decyzjami operacyjnymi w Spółce. Wprowadzono zasady gwarantujące uzyskiwanie dochodów przez właściciela seniora oraz decyzyjność w rękach dzieci przejmujących biznes.

Analiza zespołu menadżerskiego i zmiana kultury firmy

  • Klient z branży produkcyjno-usługowej zatrudniający kilkadziesiąt osób zwrócił się z prośbą o analizę aktualnego zespołu kierującego Spółką. W ramach prac dokonano analizy kultury firmy, działania poszczególnych kierowników, przeprowadzono analizę 180 stopni oraz analizę MBTI, dyskutując z menadżerami ich rolę, silne i słabe strony oraz niezbędne działania wspierające rozwój ich kompetencji. W wyniku analizy awansowano nowych członków zespołu jak również zakończono współpracę z jednym menadżerem. Całość działań przyniosła zmianę kultury pracy zespołu oraz poprawę efektywności działań firmy, w tym zmianę jej orientacji na pro-rynkową.

Problemy w księgowości – przegląd

  • Właściciel firmy handlowej zlecił przeprowadzenie analizy ksiąg poda kątem prawidłowości ich prowadzenia. Analiza objęła 2 lata i wykazała wiele nieprawidłowości i niedociągnięć, które doprowadziły do decyzji o zmianie w zakresie organizacji rachunkowości. Raport wskazał na działania naprawcze, których wprowadzenie gwarantowało poprawę w jakości prowadzonych ksiąg oraz zmianę jakościową w dostarczaniu danych finansowych dla kierownictwa.
Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

JESTEŚ ZAINTERESOWANY PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY Z REWIT? NAPISZ DO NAS.