fbpx

Obniżenie wieku emerytalnego

Dnia 1 października 2017 r. wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw regulująca nowe zasady przechodzenia na emeryturę.

Ustawa wprowadza obniżenie wieku emerytalnego, który będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Czteroletnia ochrona przedemerytalna rozpocznie się odpowiednio po ukończeniu 56 lat u kobiet i 61 lat u mężczyzn.

OCHRONA PRZEDEMERYTALNA W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji są już objęci ochroną przedemerytalną będą korzystać z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę do osiągnięcia wieku emerytalnego na dotychczasowych zasadach (czyli łącznie przez 4 lata). Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji nie są objęci ochroną przedemerytalną, jednak do obniżonego wieku emerytalnego zostanie im mniej niż 4 lata, będą podlegać ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę do dnia 1 października 2021 r., także wówczas gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu przez nich nowego wieku emerytalnego.

Z perspektywy pracodawców warto z wyprzedzeniem ustalić liczbę pracowników, którzy od 1 października 2017 r. zostaną objęci ochroną przedemerytalną według zasad opisanych powyżej. Do dnia 30 września 2017 r. pracodawcy mogą złożyć takim pracownikom wypowiedzenie umowy o pracę nawet jeżeli okres wypowiedzenia upłynie już w okresie ochrony przedemerytalnej. Jest to jednak obarczone pewnym ryzykiem, ze względu na narażenie na zarzut dyskryminacji ze względu na wiek czy też podważanie przez pracownika przyczyny uzasadniającej złożone wypowiedzenie umowy o pracę poprzez wskazywanie intencji uniknięcia ochrony przedemerytalnej pracownika jako faktycznego powodu rozwiązania umowy przez pracodawcę.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.