fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Pakiet SLIM VAT 2 wchodzi w życie

pakiet SLIM VAT 2

Od 1 października 2021 roku obowiązuje pakiet SLIM VAT 2 podpisany przez Prezydenta. Jaki jest jego cel? Co to oznacza dla podatników VAT?

Pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT) został podpisany przez Prezydenta. Ustawa zacznie obowiązywać już od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jak również 1 stycznia 2022 r. Celem SLIM VAT 2 jest wprowadzenie kolejnych uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT zapoczątkowanych przez pakiet SLIM pod koniec 2020 r.

Odliczanie VAT

  • W obowiązującym dotychczas stanie prawnym w przypadku WNT i importu usług dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, uzależnione było od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nowe przepisy przewidują, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku WNT lub importu usług, będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. Ta zmiana stanowi implementację niedawno wydanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Mechanizm podzielonej płatności

  • Zgodnie z pakietem SLIM VAT 2, podatnicy zyskają możliwość przenoszenia środków z rachunku VAT w jednym banku na rachunek VAT prowadzony w innym banku. Niemniej, uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w dalszym ciągu będzie wymagało od podatnika wystąpienia z wnioskiem do organów podatkowych.
  • Pakiet SLIM VAT umożliwia wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiadać będzie zaległości podatkowe pod warunkiem posiadania przez podatnika decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty w odniesieniu do tych zaległości.

Zmiany w korektach

  • Rozwiązania przewidziane w pakiecie SLIM VAT 2 umożliwiają podatnikowi odliczenie podatku VAT po upływie terminu, “na bieżąco”. Wiąże się to z wprowadzeniem rozszerzenia liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.

Pozostałe zmiany

  • Wydłużenie możliwości skorzystania z ulgi na złe dług z dwóch do trzech lat.
  • Określenie, której dostawie w transakcjach łańcuchowych należy przypisać wysyłkę lub transport w zależności od tego czy odpowiedzialnym za wysyłkę lub transport jest pierwszy czy ostatni z podmiotów.
  • Wprowadzenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi SLIM VAT2, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Seweryn Tomaszewski

Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Prezes Zarządu, Moore Rewit Sp. z o.o.
+48 585 584 720

Ostatnie artykuły z bloga

Łączenie się spółek – metoda łączenia udziałów [cz.1]

Coraz częściej jako sposób rozwoju i wzrostu dotychczasowej działalności stosuje się łączenie spółek. Jak wybrać odpowiednią metodę połączenia?

Czy jest możliwy zwrot kosztów za pracę zdalną?

Rewolucja, którą wprowadził wirus SARS-CoV-2 trwa nadal. Wiele firm zdecydowało się wdrożyć pracę zdalną na stałe. Co jednak z kosztami, jakie w związku z tym ponosi pracownik?

Program „Podatnik Bezgotówkowy”

Już na początku 2022 roku przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje płatnicze w systemie cashless będą mogli skorzystać z programu „Podatnik Bezgotówkowy”.