fbpx

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatkach dochodowych CIT oraz PIT. Nowe przepisy zakładają m.in. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Podatek od galerii handlowych i nie tylko

Zapowiadany podatek dotyczy nieruchomości komercyjnych, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości początkowej większej niż 10 mln zł. Do nieruchomości komercyjnych, objętych minimalnym podatkiem dochodowym, należą budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane jako:

  • centra handlowe,
  • domy towarowe,
  • samodzielne sklepy i butiki,
  • pozostałe budynki handlowo-usługowe

oraz budynki biurowe. Nowym podatkiem nie będą objęte nieruchomości:

  • wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika,
  • od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Zgodnie z Ustawą “podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł”. Inaczej mówiąc, podstawą wyliczenia minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych będzie nadwyżka wartości początkowej nieruchomości ponad kwotę 10 milionów zł. Podatek będzie wynosił 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Przykładowo, dla nieruchomości komercyjnej o wartości początkowej 60 mln zł, będzie wynosił 17 500 zł miesięcznie, czyli 210 000 zł rocznie. Podatek ten będzie mógł być odliczany od podatku dochodowego (PIT lub CIT) obliczanego na zasadach ogólnych. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.