fbpx
Audyt i usługi atestacyjne

Audyt i usługi atestacyjne

Świat finansów przedsiębiorstwa to rzeczywistość niezwykle złożona, dynamiczna, zmieniająca się w czasie i podlegająca ciągłym wpływom zarówno czynników wewnętrznych (np. polityka rachunkowości przedsiębiorstwa), jak i zewnętrznych (np. zmiany w przepisach). Na koniec roku przedsiębiorstwa opracowują sprawozdania finansowe, które dokumentują kondycję majątkową oraz wynik finansowy. Sprawozdania finansowe są przedmiotem badań biegłych rewidentów, którzy weryfikują, czy sprawozdania są zgodne z przepisami prawa, zgodne z prowadzonymi księgami rachunkowymi i przyjętymi zasadami prowadzania rachunkowości.

„Ustawa o Rachunkowości” wyraźnie wymienia podmioty, które muszą poddawać swoje sprawozdania weryfikacji przez biegłych rewidentów. Są to np. banki, zakłady ubezpieczeń czy spółki akcyjne. Jednakże coraz częstszą praktyką jest wykorzystywanie rewizji finansowej przez firmy, które nie są do tego zobligowane przez „Ustawę o Rachunkowości”. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na taki niezależny audyt, bo pozwala to uwiarygodnić jego dobra kondycję lub zidentyfikować elementy wymagające skorygowania i uporządkowania.

Grupa REWIT zajmuje się audytem sprawozdań finansowych (wg. standardów MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). W naszej ofercie znajdują się takie specjalistyczne usługi jak wycena przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zmian majątkowo-własnościowych, obsługa fuzji czy analiza due diligence.

Oferujemy rzetelną wiedzę i najwyższy poziom doradztwa finansowego, poparty wieloletnim doświadczeniem (obecność na polskim rynku od 1992 roku). Grupa REWIT jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Stale podnosimy nasze kompetencje oraz aktywnie wspieramy młodych adeptów sztuki audytu, przeszło 200 osób starających się o tytuł biegłego rewidenta pracowało w naszych szeregach, odbywało praktyki i aplikacje. Dynamiczny rozwój oraz duże zainteresowanie naszymi usługami przez podmioty z kapitałem zagranicznym skierowało nasze działania w stronę uzyskania uprawnień oraz tytułów honorowanych na całym świecie.

NASZE BIURA

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy.

solidna firma rewit

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.