fbpx
audyt-ksiegowo-podatkowy

Audyt księgowo-podatkowy

Przejrzystość, prostota i przyjazność systemu podatkowego to niestety tylko puste hasła głoszone przez Ministerstwo Finansów przy okazji wprowadzenia Konstytucji dla Biznesu. Zapowiadany przez organy podatkowe proces odchodzenia od etapu intensywnego uszczelniania systemu podatkowego na rzecz etapu jego upraszczania i racjonalizacji nie zostanie wdrożony w nadchodzącym roku. Wprowadzane zmiany przepisów prawa podatkowego nie przyczyniają się do zwiększenia pewności prawa po stronie ich najważniejszych odbiorców- Przedsiębiorców, którzy nie są już w stanie aktualizować swojej wiedzy na temat uprawnień, a przede wszystkim obowiązków podatkowych. Ilość, częstotliwość a także przerażające tempo wprowadzanych zmian powoduje, że Przedsiębiorca, nie ma możliwości nadążać za zmieniającym się podejściem MF, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów czasu i pracy, co również nie gwarantuje pewności stosowania przepisów i braku negatywnych konsekwencji w przypadku kontroli podatkowych.

Nowelizowane od stycznia 2019 r. ustawy podatkowe niestety nie rozwiążą tego problemu. Wprowadzone przepisy ustanawiające preferencje podatkowe dotyczą niestety niewielkiego grona Przedsiębiorców. Natomiast większej grupy dotyczą coraz to nowsze obowiązki w zakresie ewidencjonowania i raportowania, wprowadzane w ramach głoszonej od kilku lat walki Rządu z agresywną optymalizacją podatkową oraz uszczelnianiem systemu podatkowego. Prowadzeniu działalności nie sprzyja również rozbieżność ocen dokonywana w orzecznictwie organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Przy jednoczesnym coraz większym obciążeniu Podatników oraz niestałości prawa, coraz to nowe uprawnienia i kompetencje nadawane są natomiast urzędnikom skarbowym i celno-skarbowym, co odzwierciedlają wyniki uciążliwych czynności kontrolnych. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowego audytu podatkowo-księgowego, który obejmuje:

  • określenie obszarów ryzyka podatkowego Przedsiębiorstwa,
  • weryfikację legalności i rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, obejmującą wszystkie elementy konstrukcyjne podatków,
  • badanie przesłanek uprawniających do korzystania z obowiązujących ulg i zwolnień podatkowych,
  • audyt poprawności dokumentowania zdarzeń gospodarczych w odniesieniu do przepisów przesądzających o sposobach ewidencjonowania i dokumentowania transakcji oraz wewnętrznych procedur,
  • weryfikację obowiązków informacyjnych i rejestracyjnych a także realizacji obowiązków związanych z raportowaniem do organów podatkowych (JPK VAT, informacje podsumowujące, oświadczenia)
  • weryfikację obowiązków w zakresie posiadania dokumentacji cen transferowych lub audyt takiej dokumentacji w zakresie wymogów formalnych i stosowania uznanej metody ustalania cen transakcyjnych,
  • analizę podatkową działalności międzynarodowej Przedsiębiorstwa w aspekcie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz prawa wspólnotowego,
  • weryfikację poprawności rozliczeń na przełomie okresów rozliczeniowych obejmujących wprowadzanie zmian przepisów podatkowych,
  • audyt kadrowo- płacowy dotyczący realizacji obowiązków wynikających z funkcji płatnika,
  • weryfikację prawidłowości opodatkowania transakcji związanych z dokonaniem połączenia, podziału i przekształcenia lub innych wyjątkowych zdarzeń gospodarczych.

Przeprowadzany przez Nas audyt podatkowo-księgowy gwarantuje Państwu ocenę poprawności dokonywanych rozliczeń oraz pomoc przy dokonaniu korekt w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Proponujemy wprowadzenie rozwiązań prawidłowych oraz działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe. Ponadto możecie Państwo oczekiwać wskazania przez nas rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację podatkową. Audyt prowadzimy w odniesieniu do kryteriów oraz aspektów przyjmowanych przez organy podatkowe w czasie kontroli podatkowych, a proponowane przez Nas rozwiązania uwzględniają zmiany przepisów oraz aktualne interpretacje organów podatkowych.

NASZE BIURA

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy.

solidna firma rewit

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.