fbpx
Księgowość i outsourcing

Księgowość - outsourcing

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji finansowej to obowiązek każdego przedsiębiorstwa – niezależnie od tego czy jest to wielka firma, posiadające wiele oddziałów i zatrudniająca tysiące osób czy jednoosobowa działalność gospodarcza. Wymagania dotyczące dokumentowania zdarzeń gospodarczych wynikają m.in. z „Ustawy o Rachunkowości” czy „Ustawy o podatku od towarów i usług” (popularnie nazywana „Ustawą o VAT”).

W dużych przedsiębiorstwach, prowadzących rozbudowaną działalność, funkcjonują wyspecjalizowane departamenty, zajmujące się obsługą wszystkich procesów księgowych przedsiębiorstwa. W firmach, zatrudniających do kilkudziesięciu pracowników oraz w jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie najczęściej prowadzona jest mała księgowość, sprawdzonym i powszechnie wykorzystywanym modelem jest outsourcing usług finansowych. Przedsiębiorca, na podstawie oficjalnej umowy, zleca obsługę procesów finansowych zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w tej dziedzinie.

To bardzo wygodne rozwiązanie, które przedsiębiorcy pozwala skupić się na tym, co dla niego najważniejsze – zarabianiu pieniędzy, podczas gdy wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem księgowości i przygotowywaniem obowiązkowych okresowych sprawozdań, takich jak np. deklaracje podatkowe pozostają po stronie firmy prowadzącej księgowość. Taka firma dba także o dostosowywanie zleconej księgowości do zmieniających się przepisów prawa. Obowiązkiem przedsiębiorcy pozostaje tylko dostarczenie w umówionym terminie dokumentów zakupu i sprzedaży.

Zlecenie obsługi finansowej zewnętrznej firmie pozwala uniknąć błędów, które często są udziałem przedsiębiorców, którzy próbują samodzielnie prowadzić finanse firmy i poruszać się po niejednokrotnie niełatwych do zrozumienia meandrach przepisów. Wartością dodaną outsourcingu usług finansowych jest także możliwość uzyskania pomocy i doradztwa w zakresie optymalizacji podatków i kosztów. Zaletą tego rozwiązania jest także optymalizacja kosztów zatrudnienia a także rekrutacji.

Grupa REWIT prowadzi swoje biura na terenie miast: Gdańsk, Gdynia, Bielsko-Biała, Łódź, Katowice, Kraków i Warszawa. Oferujemy usługi księgowo-rachunkowe małych i średnich przedsiębiorstw, doradztwo biegłego rewidenta oraz usługi wyceny przedsiębiorstw i analizy due diligence. REWIT należy do wielu specjalistycznych organizacji, m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

NASZE BIURA

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy.

solidna firma rewit

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.