fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Tarcza finansowa PFR 2.0 – wstępne założenia

Rząd zapowiedział wdrożenie Tarczy Finansowej 2.0 oraz przedstawił wstępne kwoty oraz warunki planowanej pomocy. Kto może liczyć na pomoc?

Zgodnie z zapowiedziami rządu w styczniu 2021 ma ruszyć nowa tarcza antykryzysowa tzw. Tarcza  PFR 2.0

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił  wstępne założenia programu Tarcza Finansowa 2.0. Jak podkreśla Paweł Borys, Prezes PFR, celem Tarczy Finansowej 2.0 jest “bezpieczne przeprowadzenie tych branż obecnie dotkniętych najbardziej pandemią do momentu, kiedy będziemy już na zaawansowanym etapie szczepień i gospodarka będzie mogła też normalnie funkcjonować również w tych branżach usługowych“.

Według wartości i podstawowych założeń tarcza PFR 2.0 będzie obejmowała:

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirm – kwota ok 3,0 mld zł:

• Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż PKD

• Obrót lub suma bilansowa za 2019 rok mniejszy lub równy kwocie 2mln EUR

• Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł

• Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów

• Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19.

• Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy

Tarcza Finansowa 2.0 dla Małych i Średnich–  kwota ok 7,0 mld zł:

• Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD

• Obrót za 2019 rok mniejszy lub równy kwocie 50 mln EUR, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR

• Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln PLN

• Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto

• Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19

• Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto

• Spółki zależne od JST mogą skorzystać z Tarczy 2.0 na zasadach uproszczonych takich jak MŚP – w odróżnieniu od Tarczy 1.0, gdzie indywidualne wnioski podlegały rygorowi analizy wniosków Dużych Firm w związku z klasyfikacją UE

Tarcza Finansowa 2.0 dla Dużych firm – kwota łączna do 25 mld zł

• Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln EUR

• Finansowanie udzielane przez PFR na bazie indywidualnej analizy finansowej w postaci:

• Finansowania płynnościowego

• Pożyczek preferencyjnych

• Instrumentów kapitałowych

• Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID do 31.03.2021.

Przewidywany termin składania wniosków został wyznaczony na styczeń/luty 2021 – po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Więcej szczegółów odnośnie pomocy PFR udostępniło w prezentacji na swojej stronie internetowej:
https://pfrsa.pl/dam/jcr:eb7c749d-a0ba-479c-8a21-3d8423c09c3a/Tarcza%20Finansowa%20PFR_2_0_prezentacja.pdf

Autor:

Nina Ciszkowska

Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Ostatnie artykuły z bloga

Projekt nowego KSR – planowane zmiany w zakresie sprawozdawczości!

„Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” – projekt nowego KSR został przekazany do publicznej dyskusji.

Przeciwdziałanie i zwalczanie oszustw – ważna rola sygnalistów

Czy nasz biznes prowadzony jest bezpiecznie? Zamknięcie roku finansowego to dobry moment, aby zastanowić się czy kontrola wewnętrzna chroni firmę przed nadużyciami.

Roszczenia pracownicze – zakres i okres przedawnienia

Co może zrobić pracownik, wobec którego pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Po jakim czasie roszczenia pracownika się przedawniają?