fbpx

Kadry i płace

To szczególny obszar zarządzania każdą firmą, obarczony szeregiem obowiązków i restrykcji prawnych, a jednocześnie niemalże najważniejsze ogniwo funkcjonowania każdej jednostki.

W ramach outsourcingu działów kadrowo-płacowych zapewniamy klientom kompleksowe dopilnowanie wrażliwych obszarów twardego HR bez konieczności utrzymywania wewnętrznych działów.

Posiadając bieżąco aktualizowaną wiedzę z zakresu prawa pracy i rozporządzeń wykonawczych oraz bazując na doświadczeniach z różnych branż i wielkości firm, zapewniamy sprawną obsługę spraw pracowniczych, od momentu nawiązania współpracy po ostateczne rozliczenia.

Działamy terminowo i z dbałością o eliminację ryzyk pracodawcy związanych z zatrudnianiem pracowników. Sporządzamy, aktualizujemy i opiniujemy wewnętrzne regulaminy, zwracamy uwagę na zmiany w przepisach, na zbliżające się ważne terminy, konsultujemy wątpliwości.

Działamy we współpracy z działami księgowymi, przekazujemy i uzgadniamy odpowiednie dane. W każdym momencie dbamy o maksymalną efektywność prac.

Podejmując współpracę przejmujemy kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS oraz innymi organami państwowymi, odciążając pracodawców w kontaktach i wyjaśnieniach związanych z zatrudnianiem pracowników.

W momencie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności dokumentów związanych z zatrudnianiem i prowadzeniem kadr, oferujemy przeglądy teczek osobowych i pozostałych wewnętrznych regulacji w celu dostosowania do potrzeb zarządzających i odpowiadających na wymogi prawne.

Do podstawowych usług należą:

  • prowadzenie teczek osobowych pracowników
  • administracja procesem zatrudniania pracowników (sporządzanie umów, aneksów, pilnowanie terminów badań lekarskich, szkoleń BHP, sporządzanie zaświadczeń)
  • naliczanie list płac, zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS
  • rozliczanie świadczeń pozapłacowych
  • przygotowanie danych wsadowych do ustalenia rezerw urlopowych
  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
  • obsługa kontroli skarbowych, ZUS, PIP
  • doradztwo w bieżącej działalności
  • audyty teczek kadrowych i rozliczeń z pracownikami

Nasze usługi

Case study

Nasze rozwiązania na problemy klientów w zakresie kadr i płac

Klient wyraził potrzebę pomocy w nadzorze nad księgami rachunkowymi spółki w swojej siedzibie.
Realizowany projekt badawczy dotyczył stworzenia nowej, w pełni zautomatyzowanej, „customizowanej” linii technologicznej do produkcji wielkogabarytowych drzwi technicznych. Jednym z kosztów projektu była prototypowa linia do produkcji drzwi technicznych. Wartość projektu 49 mln zł