fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Wysokości składki wypadkowej od 01.04.2021 r.

Od 1 kwietnia 2021 r. zmianie ulegną stopy składki wypadkowej dla wielu grup działalności. Sprawdź, czy zmiany dotyczą Twojego przedsiębiorstwa!

Zostało już opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r., zaś wysokość składek obowiązywać będzie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Jak kształtują się zmiany dla poszczególnych grup płatników składek?

 1. Płatnicy nie wpisani oraz wpisani do rejestru REGON, ale zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

Dla tej grupy przedsiębiorców składka na ubezpieczenie wypadkowego w opisywanym roku składkowym nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 1,67% (liczone jako 50% najwyższej stopy procentowej składki wypadkowej tj. 3,33% dla PKD B-09).

 • Płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Analizując załącznik nr 2 wyżej wspomnianego Rozporządzenia widzimy, że:

wzrost składki nastąpił dla grup działalności:

 • rybactwo (A-03) do 1,47%,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (B-09) 3,33%,
 • działalność związana z rekultywacją (E-39) 1,73%,
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (F-41) 1,47%,
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (F-42) 1,73%,
 • magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (H-52) 1,47%,
 • produkcja napojów (C-11) 1,47%,
 • produkcja wyrobów tytoniowych (C-12) 1,47%,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (C-21) 1,20%,
 • produkcja metali (C-24) 2,53%,
 • produkcja mebli (C-51) 1,73%;

spadek składki nastąpił dla grup działalności:

 • leśnictwo i pozyskiwanie drewna (A-02) 2,53%,
 • wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (B-05) 3,06%,
 • górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (B-06) 2,53%,
 • górnictwo rud metali (B-07) 1,73%,
 • pozostałe górnictwo i wydobywanie (B-08) 1,73%,
 • produkcja wyrobów tekstylnych (C-13) 1,47%,
 • produkcja odzieży (C-14) 0,67%,
 • produkcja papieru i wyrobów z drewna (C-15) 1,47%,
 • transport wodny (H-50) 1,47%,
 • transport lotniczy (H-51) 0,67%,
 • wynajem i dzierżawa (N-77) 0,93%,
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska (N-81) 0,93%.

Dla pozostałych grup działalności została zachowana stopa procentowa składki wypadkowej w niezmienionej wysokości.

Dla płatników składek, którzy zobowiązani byli do przekazania informacji ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe składkę wypadkową ustali ZUS, a wiadomość przekaże w formie pisemnej do 20 kwietnia. Informację będzie można również sprawdzić na PUE ZUS.

Pozostali płatnicy,zgodnie ze swoim PKD, stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe ustalają sami (w zależności od poziomu ryzyka).

Jeśli potrzebujesz wsparcia w ustaleniu odpowiedniej stopy procentowej składki wypadkowej dla swojej firmy bądź masz pytania zapraszamy do kontaktu.

Autor:

Dominika Różańska

Młodszy Specjalista Ds. Kadr I Płac

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu REWIT Outsourcing Sp. z o.o.
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

Ponowne zatrudnienie pracownika na to samo stanowisko

Jak zatrudnić powracającego pracownika zgodnie z przepisami? Na jaki okres zawrzeć umowę? Czy ponownie robić badania? Jak prowadzić akta osobowe? Co z PPK?

Rozliczanie straty podatkowej a działania reorganizacyjne

Wprowadzając dodatkowe ograniczenia odnośnie możliwości rozliczenia strat podatkowych, ustawodawca uderzy w reorganizacje z uzasadnionych przyczyn gospodarczych.

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 2021

Zespół MOORE Rewit życzy Państwu pogody ducha, znalezienie czasu na zadumę i refleksję w tym nietypowym i szybkim świecie oraz przede wszystkim dużo zdrowia!