fbpx

Zmiany w podatkach 1 – VAT 2018: Deklaracje i ewidencja VAT

Prezentujemy w zwięzłej formie cykl informacji  dotyczących zmian w podatkach w 2018 r. Rozpoczynamy od zmian dotyczących podatku VAT, a konkretnie związanych z obowiązkiem składania deklaracji i ewidencji VAT przez wszystkich podatników w formie elektronicznej.

Od 1 stycznia 2018 r. deklaracje VAT mają być składane przez wszystkich podatników w formie elektronicznej.

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencję VAT w formie JPK-VAT będą musieli przekazywać wszyscy podatnicy.

Wynika to z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Przepisy określają, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Ministerstwo Finansów zastanawia się, czy kolejnym krokiem nie powinno być niewielkie rozszerzenie ewidencji JPK o elementy, które zawiera deklaracja VAT i zrezygnowanie z odrębnego wysyłania takich deklaracji, także w formie elektronicznej. Jednak najwcześniej będzie to możliwe od 1 stycznia 2019 r. i zależne od tego, w jaki sposób jak podatnicy będą sobie radzić z przesyłaniem JPK.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem w Twojej okolicy lub wyślij zapytanie o naszą ofertę.

solidna firma rewit

firma-towarzystwa-biznesowe-cz

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE USŁUGAMI NASZEJ FIRMY. WYPEŁNIJ KARTĘ KLIENTA I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES. Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEDSTAWIMY NASZĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.